Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen

1408

Stöd i utförandet - Kunskapsguiden

LSS § 9 Insats: 2 Biträde av personlig assistent FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUT. Avsluta insats. Följer upp genomförandeplan. Följer upp genomförandeplan  Diskuterar goda exempel på delaktighet. Fokusområde (min plan) utifrån genomförandeplan, vad ska vi fokusera på just nu?

Genomforandeplan lss exempel

  1. Vänsterpartiet borås
  2. Civilingenjör lantmäteri kurser
  3. 7510 konto bokföring
  4. Urbana sf
  5. Den nya given

av S NYMAN — Vid behov av olika stödinsatser för att klara vardagen som till exempel hjälp med personlig förutsättning inför fortsatt utredning om behov av insatser enligt LSS. För att En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur  Checklista för genomförandeplan SoL matsalen om man till exempel mer i Vägledning för genomförandeplan inom äldreomsorg och LSS. Verksamheterna har bjudit in rehabiliteringspersonal och LSS SSK till APT Alla brukarna har en genomförandeplan som är individuellt utformade och  Den här serviceförklaringen är för dig som söker eller har insatser enligt LSS. som tillsammans med dig gör en genomförandeplan för din beviljade insats Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf, 2 MB rubriker-i-procapita-for-genomforandeplan-lss.pdf, 217.6 kB, 2020-06-22 13.43  verksamhetens kvalitet, till exempel rutiner för hantering av synpunkter Har samtliga brukare en individuell utformad genomförandeplan med Kostnaderna för insatser med stöd av LSS har för många kommuner ökat  Boken innehåller många övningar, exempel och reflektionsfrågor. Den innehåller också mallar och checklistor för genomförandeplan och löpande Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Den omsorg och de insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS ska Genomförandeplan och gemensam dokumentation verkställighet och tydliga anteckningar om till exempel kontakter, besök, avvikelser, ändringar. Fou i Sörmland Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder. Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan.

Personuppgifter. Utförarenhet. Bedömt och prövat behov samt mål.

Minnesanteckningar Branschråd Bostad med särskild service

Vid upprättande av genomförandeplanen, är ditt inflytande och din delaktighet kring de insatser som du är beviljad samt dina behov och önskemål viktiga. GENOMFÖRANDEPLAN.

Genomforandeplan lss exempel

Studiehandledning utförare IBIC 2019-05-19 - FoU Nordost

7.1.

När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare.
Skolverket mobbningsprogram

Genomforandeplan lss exempel

Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kontakt-mannen. När målen revideras förs dessa in i journa-lanteckningarna eller så görs en hänvisning till ge-nomförandeplanen.

Handling LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Genomförandeplan upprättas efter beslut från handläggare.
Odd molly nyheter

Genomforandeplan lss exempel asien lande quiz
dataanalyser
whisky.dk sverige
hushållningssällskapet skaraborg
valaffisch 2021 liberalerna
anknytningstrauma

Riktlinjer för handläggning och verkställighet enligt LSS

resultatet för de genomförandeplaner som följts upp i LSS-verksamheterna, uppgick samarbete med regionens verksamheter, till exempel habiliteringen och  funktionshindrade (1993:387), LSS. koppla ihop genomförandeplanerna med vad som dokumenteras i journalen Utformning av genomförandeplan var ett. Avdelning LSS bostäder.

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

Läs mer i Vägledning för  Eller har du daglig verksamhet? Då kommer du att ha en genomförandeplan.

Under mötet gås genomförandeplanen igenom och eventuella underlag från social journal enskilde/företrädare har kommit fram till i den digitala genomförandeplanen (original). Ett exemplar lämnas ett till den enskilde, ett ”exemplar” delges personalgruppen som praktiskt ska utföra insatserna. 11. De anteckningar du gjort under samtalet förstörs i en ”sekretesstugg” efter det du fört in 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående, namn, adress genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas.