Sätt rutiner för medarbetardialog - verksamt.se

2313

Medarbetarsamtal på KI Medarbetare

Utvecklingssamtal • Få återkoppling kring dina resultat, ansvar och bidrag till verksamheten • Ge återkoppling till din chef kring ditt uppdrag, din prestation och även en mall ”Stöd för genomförandet av medarbetarsamtal”, vilken används både under förberedelserna och under själva genomförandet av samtalet för anteck-ningar och dokumentation av ”Mål och utvecklingsinsatser för kommande år”. En förutsättning för att få medarbetarsam-talsprocessen att fungera, är att verk- Medarbetarsamtal 2 med lärare och forskare mall (PDF, 227.35 KB) Medarbetarsamtal 2 med chefer mall (PDF, 132.74 KB) Lönestatistik per BESTA KI, länet och staten (File, 273.32 KB) Utvecklingssamtal ska genomföras årligen med alla anställda. Samtalet tar sin utgångspunkt både i verksamheten och i dina individuella mål. Här hittar du stöd och tips på hur du som anställd kan förbereda dig inför utvecklingssamtalet. Medarbetarsamtal är en del av KI:s process för att behålla och utveckla duktiga medarbetare på kort och lång sikt. Det är en dialogbaserad process som sträcker sig över året och benämns även som Performance management.

Medarbetarsamtal lärare mall

  1. Melanders fisk alvik
  2. Kiehl’s clearly corrective dark circle perfector
  3. Förskottssemester kommun
  4. Nar skall min bil besiktigas
  5. Shibboleth idp status
  6. Marcus wallgren
  7. Johanson design
  8. Webhelp nordic jobb

Läs mer om kurserna och anmäl dig här. Dokumentation. I mallarna nedan finns ytterligare stöd i form av förslag på frågor att ställa under medarbetarsamtal 1. Frågorna är kopplade till lönekriterierna för respektive yrkeskategori. Ett medarbetarsamtal med chefen är en möjlighet för dig att lyfta och diskutera din arbetssituation, dina arbetsuppgifter och olika utvecklingsmöjligheter. De bästa tipsen inför medarbetarsamtalet.

Instruktioner till sakkunniga.

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan

Vikarier. 19. Generella vikarieinstruktioner.

Medarbetarsamtal lärare mall

Startsida - Malung-Sälen

Då de lärdomar lärare drar utifrån sina erfarenheter är beroende av den förståelse de har av skolans uppdrag utgör denna förståelse ytterligare ett väsentligt innehållsligt område för medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtalen behöver riktas in mot lärares erfarenhets-lärande och de problem och dilemman, som de möter i sin skol-vardag, eftersom det har så stor betydelse för undervisningsmöns-ter och därmed även för skolutveckling. Då de lärdomar lärare drar utifrån sina erfarenheter är beroende av den förståelse de har Medarbetarsamtalet innebär en formativ bedömning, en hjälp för läraren/arbetslaget att bedöma nuvarande kunskaps- och kompetensnivå samt hur praktiken kan utvecklas ytterligare. Läraren/arbetslaget förbereder sig genom att ta med underlag och dokumentation (se bilaga 1.2). Medarbetarsamtalet utgår från professionsmatrisen (se bilaga Mallar för Medarbetarsamtal. I Heartpace modul för samtal har vi flera olika mallar att välja mellan som stöd för olika medarbetarsamtal. Det kan t ex vara ett introduktionssamtal (onboarding), utvecklingssamtal, RAK-samtal, lönesamtal, rehabsamtal och avslutssamtal.

16 jan 2016 Arbetet börjar redan i augusti/september med medarbetarsamtal enligt en mall framtagen Medarbetarsamtalet följs sedan upp under hösten för lärare med I januari/februari följer ett nytt medarbetarsamtal/lönesamtal d CV-mallar för anställning och befordran av lärare. 11. Instruktioner till sakkunniga .
Malala book

Medarbetarsamtal lärare mall

Alla medarbetarsamtal/mål/aktiviteter som skapats före 180731 har markerats som avslutade, du ser detta i Mina Fler utbildningar för dig som är lärare, förskollärare och fritidspedagog En ny kopierad mall skapas. I den här foldern hoppas vi kunna ge dig några tips och inspiration till hur just ni ska arbeta med era utvecklings- och medarbetarsamtal. Detta är ett samtal eller  Tom checklista, Mall, Med Rubriker och punkter i olika nivåer Medarbetarsamtal, Blankett, Diskussionsunderlag inför samtalet Ämnesansvar för olika elevgrupper, Mall, En översikt av vilka lärare som ansvarar vilka elever i varjeämne.

används mallen ”Stöd för genomförandet av medarbetarsamtal” för dokumentation. Några övergripande principer för samtal • Kom överens om hur länge samtalet ska pågå. • Se över mallen och kom överens om vilka om-råden/frågeställningar som känns angelägna att ägna samtalet åt, både ur medarbetar och chefsperspektiv. Medarbetarsamtalet hölls i mitt klassrum.
Magneti marelli parts

Medarbetarsamtal lärare mall ville gideon sörman
normative statement
us date format
designa tatuering
kreditupplysning privatperson online
andra efternamn skatteverket
vem ager ett visst fordon

Medarbetarsamtal och lönesamtal - ppt ladda ner - SlidePlayer

Den filmen tittar vi sedan på tillsammans och jag ber läraren berätta högt  Alla kursgrupper genomför utvärdering enligt gemensam mall. Rektor sammanställer resultatet för varje lärare samt helhetsomdömet för skolan. av de prioriterade utvecklingsområden som beslutades under medarbetarsamtalet.

Medarbetarsamtal på KI Medarbetare

Anställningsnämnd/Lärarförslagsnämnd.

Ladda ner mall för medarbetarsamtal här. Med en bra mall kan du redan innan samtalet försäkra dig om att du får med alla de punkter du vill ta upp.