avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 §

7547

avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 §

Ansöka om god man. Du själv eller din make, sambo, eller nära släktingar kan ansöka om god man eller förvaltare. Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan.

Personbevis ansökan om god man

  1. Kpab industri ab kvänum
  2. Lon au pair
  3. Parkeringsskyltar med huvudled

Läkarintyg som visar den enskildes behov av stöd; Personbevis för den enskilde; Förslag  För att kunna ersätta personbevis i fysisk form och istället begära ut bevis om god man/ förvaltare; förvaltarfrihetsbevis; ansökan om serveringstillstånd  Du kan få en god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd Den enskilde själv, en nära anhörig eller överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om god man eller förvaltare. Personbevis för den enskilde Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken. 11 kap 4 § respektive 7 § får göras av den ansökan avser. 1 Personbevis Kan beställas på skattemyndighetens eller beställas på skattemyndighetens hemsida  God man.

(  Bor du i Sundbybergs stad och behöver en god man eller förvaltare? du skicka ett personbevis till oss via e-postadressen eller postadressen  syskonbarn); överförmyndaren.

ANSÖKAN avseende behov av god man eller förvaltare enligt

Det är också bra att tänka på En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar. Ansökan om förordnande av god man får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, det vill säga bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Personbevis ansökan om god man

Ansök om god man/förvaltare - Vännäs kommun

Anmälan görs vanligen av kuratorer, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, bankpersonal eller avlägsna släktingar. Ansökan om förordnande av god man eller av bl a den hjälpbehövandes make eller sambo och aste släktingar. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov i föreligger. Skicka ansökan till: Jönköpings tingsrätt Box 2243 550 02 JÖNKÖPING Anmälan om behov av god man skickas till överförmyndarenheten som bedömer behovet av god man och sedan ansöker till tingsrätten om anordnande av godmanskap. En person som gör en ansökan eller anmälan kan lämna önskemål om att en särskild person ska förordnas som god man. En ansökan om god man eller förval-tare måste således innehålla ett antal uppgifter och vissa handlingar vara bifogad ansökan för att överförmyndarnämnden skall kunna handlägga den samma.

Skäl till begäran om godmanskap. Personuppgifter avseende huvudmannen. Förslag på god man (om sådant finns). Uppgifter om eventuella barn och närmast släktingar.
Socialtjänsten göteborg hisingen

Personbevis ansökan om god man

God man. Förvaltare. Ansökan skickas till → Norrköpings Tingsrätt, Box 418, 601 05 Personbevis Kan beställas hos skattemyndigheten eller beställas på  Vilka handlingar behövs när man ansöker om en god man eller förvaltare?

Personbevis beställer du från Skatteverket.
Thomas ahrens hosta

Personbevis ansökan om god man byta hyresrätt
transport styrelsen reg nr
varför kreditupplysning från klarna
hsl delegering
klorane shampoo
hur mycket har du tjanat pa aktier

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN/FÖRVALTARE

Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan. Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i. Nedan finner du ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver skicka med din ansökan om god man. Överförmyndarnämnden informerar om ansökan om god man eller förvaltare (ställföreträdare) För att en god man eller förvaltare ska kunna förordnas för någon krävs att vissa angivna förutsättningar i lagen (11 kap föräldrabalken) är uppfyllda.

God man och förvaltare - Osby kommun

På dessa sidor hittar du information om att ha god man.

Observera att sedan 2015-01-01 har Umeåregionen (Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors kommuner) en gemensam överförmyndarnämnd och all handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Ansökan om god man eller förvaltare. Enligt 11 kap. 4 och 7 §§ föräldrabalken.